Trees for the Arizona Desert

Prosopis pubescens
Acacia stenophylla
Chorisia speciosa
Eucalyptus polyanthemos 'Polydan'
Parkinsonia praecox 'AZT'
Callistemon rigidus
Eucalyptus spathulata
Acacia farnesiana
Harvardia pallens
Ebenopsis ebano
Prosopis glandulosa
Eysenhardtia texana
Sophora secundiflora
Sophora secundiflora 'Silver Peso'
Cordia boissieri
Prosopis glandulosa thornless 'AZT'
Prosopis glandulosa 'Maverick'
Prosopis thornless hybrid 'AZT'
Tipuana tipu
Yucca torreyi
page 6 of 7
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z